< Powrót na Stronę Główną
Cennik Forum Pharma PLanet 360 2024
kontakt

Pola oznaczone * są wymagane

Dane osoby wypełniającej formularz

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Stanowisko *
Jestem również uczestnikiem

Dane uczestnika

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Nazwa firmy *
Dział
Telefon *
E-mail *
Forma płatności *
Uwagi
Wybierz uczestnictwo *
 
Kod rabatowy
Skąd dowiedziałeś się o wydarzeniu


 

Dane do faktury

Nazwa firmy *
NIP *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Adres *

Dodatkowi uczestnicy

Przy wybraniu grupy osób dla głównego uczestnictwa, uczestnictwo wybrane w dodatkowej osobie zostanie nadpisane uczestnictwem głównego uczestnictwa (do wielkości grupy).
W przypadku przekroczenia wielkości grupy, pobrana zostanie opłata zgodnie z wybranym uczestnictwem dodatkowego gościa.
Jeśli w dodatkowym uczestnictwie zostanie wybrana grupa, to kolejne następujące uczestnictwa będą wchodziły w jej skład.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zgłoszenia online na Konferencję i go akceptuję.
Jeżeli chcesz skorzystać z promocyjnej ceny za Konferencje prosimy o udzielenie poniższych zgód:
2. Tak, wyrażam zgodę na wysyłanie przez Organizatora proMOTION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, KRS 0000690708, NIP: 5272817522, na mój adres email podany w Formularzu newslettera – informacji handlowej o usługach proMotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 i Partnerów Konferencji i prowadzenie w tym celu marketingu bezpośredniego poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe i automatyczne systemy wywołujące.
3. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez proMOTION sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracji (imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres email, numer telefonu) Partnerom Konferencji [link do listy] w celu wysyłania przez nich informacji handlowych oraz realizowania marketingu bezpośredniego ich usług lub towarów.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od proMOTION sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących usług lub towarów świadczonych przez proMOTION sp. z o.o. , podmioty z grupy Heritage Poland Group, Partnerów Konferencji i podwykonawców oraz na używanie wobec mnie przez proMOTION sp. o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ww. usług lub towarów i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracji w tym celu.


proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN